qr-code

1- מכתש ועלי -مصحان 

כלי שמשמש לטחינה , כתישה או מעיכה וערבוב של משחות ואבקות .
העלי הוא מוט כבד שצורתו מעין אלה ,והמכתש הוא כלי קיבול שצורתו מזכירה קערה .


2- קומקום -غلاية 
קומקום מיוחד מנחושת שמשמש להכנת קפה ורתיחת מים .3-עששית -قنديل فانوس 
עששית .כלי להדלקת אור על שמן או נפט.


4-כלי קלייה - محماسة 
כלי שעשוי במיוחד מברזל כאשר נראה כצלחת קרועה עם ידית ארוכה שמשמש לקליית קפה .

Comments