כיתה ד'2

تمرين الطوارئ القطري 2017

1-مهام محوسبة لحالات الطوارئ

http://ar.ebag.cet.ac.il/

تسجيل الدخول وزارة التربية

2-المنتدى الصفي

http://padlet.com/albaten_coffee/wfb1p2ophik2